Làm thế nào để bắt đầu mining Ravencoin

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu256 (4.295G) cho GPU
rvn.2miners.com:6060
Hoạt động
2048 (34.36G) cho Nicehash
rvn.2miners.com:6161
Hoạt động
Hoa Kỳ256 (4.295G) cho GPU
us-rvn.2miners.com:6060
Hoạt động
2048 (34.36G) cho Nicehash
us-rvn.2miners.com:6161
Hoạt động
Châu Á256 (4.295G) cho GPU
asia-rvn.2miners.com:6060
Hoạt động
2048 (34.36G) cho Nicehash
asia-rvn.2miners.com:6161
Hoạt động
Theo mặc định hoặc nếu nghi ngờ share difficulty để chọn, hãy chọn cái thấp hơn. Chúng tôi khuyên bạn nên chọn share difficulty cao nếu bạn khai thác với hơn 500 GPU. Nếu bạn khai thác bằng Nicehash, bạn nên luôn chọn share difficulty cao. Share difficulty không ảnh hưởng đến phần thưởng thợ mỏ. Đọc thêm.

Bước 1 - Tạo một ví

Bạn có thể tải xuống ví Ravencoin chính thức hoặc tạo một địa chỉ tại một sàn giao dịch tiền điện tử, ví dụ Binance.

Bước 2 - Tải xuống phần mềm khai thác

Đối với GPU Nvidia, chúng tôi khuyên bạn nên GMiner hoặc là T-Rex.
For AMD GPU's we recommend NBMiner hoặc là TeamRedMiner.
Bắt đầu nhanh - Tải xuống sẵn sàng cho phiên bản của GPU Miner (lưu trữ mật khẩu - 2 thợ mỏ).

Bước 3 - Chỉnh sửa tập tin bat

Sử dụng YOUR_WALLET_ADDRESS mà bạn đã tạo ở Bước 1.
Ví dụ: RHUC17zAVjNqXDtkqwLPRvQ2XgoRZsXeeG
Nếu bạn muốn, bạn có thể Thay đổi RIG_ID trong tập tin bat Chỉ định tên của máy đào như bạn muốn nó được hiển thị trong trang thống kê của thợ mỏ. Lĩnh vực này không bắt buộc. Bạn có thể để trống.
Độ dài RIG_ID - Tối đa 32 ký tự. Sử dụng chữ cái, số và ký hiệu tiếng Anh "-" và "_".
Ví dụ: rig-1

Hướng dẫn bằng video

Cài đặt cho Công cụ khai thác Gminer:

miner.exe --algo kawpow --server rvn.2miners.com:6060 --user YOUR_WALLET_ADDRESS.RIG_ID --pass x
pause

Cài đặt cho Công cụ khai thác T-Rex:

t-rex.exe -a kawpow -o stratum+tcp://rvn.2miners.com:6060 -u YOUR_WALLET_ADDRESS.RIG_ID -p x
pause

Cài đặt cho Công cụ khai thác Team Red Miner:

teamredminer.exe -a kawpow -o stratum+tcp://rvn.2miners.com:6060 -u YOUR_WALLET_ADDRESS.RIG_ID -p x
pause

Cài đặt cho Công cụ khai thác Xmrig:

xmrig.exe --coin=RVN --url=rvn.2miners.com:6060 --user=YOUR_WALLET_ADDRESS --pass=x
pause

Cài đặt cho Công cụ khai thác NBminer:

nbminer.exe -a kawpow -o stratum+tcp://rvn.2miners.com:6060 -u YOUR_WALLET_ADDRESS.RIG_ID
pause

Cho thuê giàn máy đào

Đây là pool làm việc với dịch vụ cho thuê dàn máy đào Miningrigrentals.com and Nicehash.com.

Cài dặt cho Miningrigrentals.com:

Name: 2Miners RVN
Type: KawPOW (RVN)
Pool Host: rvn.2miners.com:6060
Workername (-u): YOUR_WALLET_ADDRESS
Password (-p): x

Cài đặt cho Nicehash.com:

Đôi khi Nicehash thoát khỏi bài kiểm tra pool với lỗi en. Đừng lo lắng. Chúng tôi đang làm việc với Nicehash mỗi ngày. 2Miners chính thức được hỗ trợ bởi Nicehash pool. Chỉ cần đi đến và tiến hành đặt hàng.

Custom pool name: 2Miners RVN
Algorithm: KAWPOW
Stratum hostname or IP: rvn.2miners.com
Port: 6161
Username: YOUR_WALLET_ADDRESS
Password: x

Cài đặt kết nối SSL cho người dùng có kinh nghiệm:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu256 (4.295G)
rvn.2miners.com:16060
Hoạt động
2048 (34.36G)
rvn.2miners.com:16161
Hoạt động
Hoa Kỳ256 (4.295G)
us-rvn.2miners.com:16060
Hoạt động
2048 (34.36G)
us-rvn.2miners.com:16161
Hoạt động
Châu Á256 (4.295G)
asia-rvn.2miners.com:16060
Hoạt động
2048 (34.36G)
asia-rvn.2miners.com:16161
Hoạt động

Nếu bạn không biết kết nối SSL là gì và cách thiết lập nó, hãy sử dụng cài đặt tiêu chuẩn

Hỗ trợ

Telegram

Hỗ trợ cộng đồng 24/7: Hơn 1000 thợ mỏ đang trò chuyện

Telegram

Một nền tảng kiến thức nổi bật cho các thợ mỏ